quyetcar

17/11/2020

Cách dẫn dắt của anh Chu rõ ràng, dễ hiểu. Mình đã hiểu cốt lõi của Facebook Ads và kinh doanh. Được chỉ tay thực chiến, rất “đáng đồng tiền bát gạo”.