Loading

CÁC KHÓA HỌC TẠI DCUNI

FWC – CHẠY QUẢNG CÁO CHUYỂN ĐỔI CHO DÂN CHUYÊN

Thời lượng học: 4 buổi / 2 ngày

Hình thức học: học offline

TVE – XÂY KÊNH TIKTOK TRIỆU VIEWS

Thời lượng học: 4 buổi / 2 ngày

Hình thức học: học offline

SEM – ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU DÀNH CHO NHÀ BÁN HÀNG SHOPEE

Thời lượng học: 4 buổi / ngày

Hình thức học: học offline

WCB – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BASIC VỀ QUẢNG CÁO CHUYỂN ĐỔI

Thời lượng học: 4 buổi / 2 ngày

Hình thức học: học offline

CHƯƠNG TRÌNH BAO CAMP NEVA DIE

Thời lượng học: 4 buổi / 2 ngày

Hình thức học: học offline

TIKTOK ADS MASTERMIND – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU TIKTOK ADS

Thời lượng học: 4 buổi / 2 ngày

Hình thức học: học offline

FSP – ĐÀO TẠO VẬN HÀNH HỆ THỐNG KINH DOANH TRÊN FACEBOOK

Thời lượng học: 4 buổi/ 2ngày

Hình thức học: học offline