Mr. Donnie Chu

12/11/2020

  • Hơn 7 năm kinh nghiệm với Digital Marketing, MMO, GrowthHacking, Kinh doanh Online.
  • Blogger nắm bắt và đi đầu xu hướng Digital Marketing được cộng đồng yêu thích.
  • Thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, chia sẻ về Marketing, Facebook Ads và Thương mại điện tử.