Mr. Thành Tín

18/11/2020

  • 6 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing Online
  • Chuyên gia hàng đầu về quảng cáo Facebook – với 4 năm làm Agency (chạy sạch), 1 năm làm VPCS
  • Cựu SMod, Admin của cộng đồng Isocial và một số Group lớn nhất Việt Nam về FB Marketing
  • Kinh nghiệm 02 năm là Agency (đối tác trực tiếp) của FB tại Việt Nam
  • Huấn luyện viên số 1 của DC_UNI về tư duy và triển khai vận hành
  • Kinh nghiệm 01 năm là Agency của các tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam như RedSun